رباعی شمارهٔ ۶

[ad_1]

<br /> گنجور » خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶
 

خیام


 


ماییم و می و مطرب و این کنج خراب

جان و دل و جام و جامه پر درد شراب

فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب

آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب

 

کانال رسمی گنجور در تلگرام

Quantcast[ad_2]

لینک منبع

رباعی شمارهٔ ۷

[ad_1]

<br /> گنجور » خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷
 

خیام


 


آن قصر که جمشید در او جام گرفت

آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت

بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

 

کانال رسمی گنجور در تلگرام

Quantcast[ad_2]

لینک منبع

رباعی شمارهٔ ۸

[ad_1]

<br /> گنجور » خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸
 

خیام


 


ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست

بی بادهٔ گلرنگ نمی‌باید زیست

این سبزه که امروز تماشاگه ماست

تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست

 

کانال رسمی گنجور در تلگرام

Quantcast[ad_2]

لینک منبع

رباعی شمارهٔ ۹

[ad_1]

<br /> گنجور » خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹
 

خیام


 


اکنون که گل سعادتت پربار است

دست تو ز جام می چرا بیکار است

می‌خور که زمانه دشمنی غدار است

دریافتن روز چنین دشوار است

 

کانال رسمی گنجور در تلگرام

Quantcast[ad_2]

لینک منبع